Jak podaje FAMMU/FAPA, spada wartość indeksu cen żywności FAO. Ostatnia zniżka nastąpiła w wyniku spadku cen wszystkich towarów objętych indeksem, a w szczególności cukru i przetworów mlecznych. Średnia roczna wartość indeksu cen żywności FAO w 2015 r. to 164,1 punktu, jest ona o 18,6 proc. niższa niż w 2014 roku.

Spadła wartość indeksu opisującego ceny produktów mlecznych. Stracił on na wartości względem ostatniego miesiąca 2015 roku.

Indeks cen przetworów mlecznych FAO w styczniu 2016 r. osiągnął pułap o niemal 3 proc. niższy w stosunku do jego poziomu z grudnia 2015 r. i wynosił 145,1 punktu, co jak w przypadku ogólnego indeksu cen żywności FAO świadczy o kontynuacji trendu spadkowego – czytamy w raporcie FAMMU/FAPA.

Obecny poziom cen jest również o wiele niższy niż rok temu. Utrzymuje się więc spadkowy trend, obecny już od dłuższego czasu.

Wartość indeksu cen przetworów mlecznych była w pierwszym miesiącu 2016 roku na poziomie o niemal 16 proc. niższym niż w analogicznym okresie 2015 r. Przeciętna wartość indeksu cen przetworów mlecznych FAO za 12 miesięcy 2015 r. osiągnęła poziom 160,33 punktu i była o 28,5 proc. niższa niż w 2014 roku – podaje Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU/FAPA

Powodem obniżek jest względnie wysoka produkcja w Unii Europejskiej, większe niż przewidywano dostawy w Oceanii oraz ograniczony popyt na artykułu mleczarskie w skali światowej. Wygląda na to, że główni importerzy zgromadzili już niezbędne zapasy tych przetworów – podaje w swoim raporcie FAMMU/FAPA.