7 marca br. zarząd Polskiej Federacji postanowił odroczyć termin zwołanego na 23 marca br. Walnego Zjazdu Delegatów na termin późniejszy, ale nie dłuższy niż do końca listopada br.

Co postanowił zarząd?

Oprócz przesunięcia terminu wyborczego zjazdu zobowiązał prezydium Polskiej Federacji do przeprowadzenia lustracji we wszystkich związkach regionalnych liczby członków danego związku. Gdy tego już dokona, to na tej podstawie zostanie określona liczba delegatów, którzy będę reprezentowali hodowców bydła i producentów mleka ze swoich regionów podczas wspomnianego wyborczego zjazdu.

Obecnie prezydium Polskiej Federacji tworzą: Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, Andrzej Steckiewicz, wiceprezydent oraz Dariusz Piątek, sekretarz, Edgar Beneš, Przemysław Jagła i Krzysztof Pogorzelski. Właśnie te osoby zobowiązał zarząd do wykonania swojej uchwały. Sprawdzą oni ilu członków jest zapisanych do każdego regionalnego związku i wobec tego ile osób każdy z nich może oddelegować na Walny Zjazd. Im więcej członków ma związek regionalny, tym więcej delegatów może wysłać na zjazd wyborczy, a to oznacza więcej głosów.

Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka tworzą związki regionalne. Każdy z tych związków jest samorządny i wybiera swoje zarządy oraz wskazuje delegatów na zjazd wyborczy oraz do zarządu PFHBiPM. Ilość hodowców należących do danego związku regionalnego i opłacających składki przekłada się na ilość delegatów na Walny Zjazd. Federacja zrzesza 21 związków regionalnych i rasowych.

Majstrowali przy liczbie członków?

Zmiana terminu zjazdu wyborczego została spowodowana działaniami władz Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Co więcej ich działania noszą znamiona pozaprawnymi, a sprawę ma zbadać prokurator.

Przypomnijmy. Zarząd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka podjął decyzję o wykluczeniu Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka z grona członków Federacji. Zdecydował o tym 3 lutego br. Za wykluczeniem zagłosowało szesnaście z grona dwudziestu jeden związków.

Głównym powodem takiej decyzji była utrata zaufania do Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła, który w obecnym roku wyborczym, w sposób budzący u niektórych podejrzliwość, zdecydowanie zwiększył liczbę swoich członków, co miało się przełożyć na liczbę delegatów na Walny Zjazd Federacji. Mazowiecki ZHBiPM nie zareagował na pismo wystosowane przez prezydenta PFHBiPM i nie przekazał informacji na temat ilości członków zrzeszonych w jego strukturach.

„Bezpośrednią przyczyną skreślenia MZHBiPM z listy członków Federacji była próba wprowadzenia nieuprawnionych delegatów na Walny Zjazd Federacji, co skutkowało podważeniem wszystkich jego uchwał.” –podkreślił Leszek Hądzlik w piśmie skierowanym do hodowców po tym, jak zarząd PFHBiPM wykluczył ze swojego grona mazowiecki związek.

Oliwy do ognia dolała deklaracja jednego z obecnych członków zarządu Mazowieckiego ZHBiPM, że członkami ich związku mogą być też żony i sąsiadki.

Co z mazowieckim związkiem?

„Niestety do 7 marca 2023 r. nie wpłynęło żadne pismo od Mazowieckiego Związku wyjaśniające i uprawdopodabniające ilość członków Związku wynikającą z dokonanej 17 stycznia 2023 r. wpłaty składki członkowskiej na rzecz PFHBiPM w kwocie 33 925 zł. tj. za 6 785 członków podczas gdy za 2021 rok wpłacono składkę w kwocie 9 905  zł. tj. za 1981 członków” – informuje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Podczas spotkania zarządu mazowieckiego związku w dniu 8 lutego br. Waldemar Plantowski, prezes mazowieckich struktur powiedział, że „nie podobają nam się władze Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka”. Dopytywany o przelew i ilość członków na Mazowszu, stwierdził że on sam wysłał go w wysokości ponad 33 tys. zł, jako zapłatę składki członkowskiej mazowieckiego związku. Podano wtedy, że mazowiecki związek ma „elektroniczną bazę swoich członków”.

Wiadomo także, że pomimo przekazanego pouczenia, ze strony MZHBiPM nie wpłynął również wniosek o uchylenie uchwały zarządu PFHBiPM z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie skreślenia MZHBiPM z listy członków Polskiej Federacji. Czy to oznacza jego wykluczenie ze struktur Polskiej Federacji na 4 lata, do kolejnego wyborczego zjazdu?