- Komisja Zarządzająca Funduszu Promocji Mięsa Wołowego na swoim posiedzeniu w dniu 10.01.2022 podjęła decyzję, iż nie będzie wspierała działań promocyjnych podmiotów, które w swoim asortymencie mają podróbki mięsa. Nasze działanie jest pokierowane tym, iż środki na FPMW pochodzą od rolników – producentów żywca wołowego i w ich interesie jest promocja produktów pochodzących od zwierząt, a nie udających je – poinformował Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

- Wbrew opinii niektórych nie jest to karanie kogokolwiek za produkcję imitacji mięsa. To wprowadzenie jasnych i czytelnych reguł gry. Promujemy wołowinę i tym samym wspieramy chów i hodowlę. Jeżeli ktoś chce produkować i promować roślinne atrapy mięsa to nic nam do tego, ale musi mieć świadomość, że Fundusz Promocji Mięsa Wołowego nie będzie wspierał takich działań, gdyż uważa je za szkodliwe - dodał Zarzecki.

Fundusze Promocji - cel działania i kto nimi zarządza?

Przypomnijmy, że fundusze promocji zostały utworzone w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno-spożywczych.

Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję zarządzającą składającą się z 9 członków (3 przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, 5 producentów oraz 1 przedstawiciela izb rolniczych.). Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata.

Przy zakupie każdego z towarów, naliczane są wpłaty na fundusze promocji, tj. świń żywych, bydła i cieląt żywych, koni żywych, owiec żywych, zbóż, owoców i warzyw, drobiu żywego, ryb, roślin oleistych. Przedsiębiorcy są zobowiązani do naliczenia i pobrania od dostawcy (tj. od podmiotu, który zbywa na ich rzecz ww. towary). Wpłaty w wysokości 0,1 % wartości netto nalicza się m.in. na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego.

Władze Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Członkami Funduszu Promocji Mięsa Wołowego z ramienia organizacji producentów są: Józef Sikorski (NSZZRI „Solidarność”), Jacek Zarzecki (Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego), Jerzy Wierzbicki (Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego), Andrzej Jaworski, Grzegorz Kopacki (PZHiPBM).

Przetwórców i ubojnie reprezentują: Krzysztof Borkowski (UPEMI), Jerzy Rey oraz Piotr Ziemann (Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP).

Przedstawiciel KRIR - Grzegorz Leszczyński.