Nowozelandzki gigant mleczarski Fonterra stworzył teraz profil emisji dla każdego ze swoich współpracujących dostawców mleka. Profil jest częścią bardziej kompleksowego raportu środowiskowego, który został również sporządzony dla każdego gospodarstwa mlecznego. W raporcie środowiskowym podsumowano profil emisji i raport dotyczący ryzyka związanego z azotanami.

Celem spółdzielni jest ograniczenie negatywnego wpływu produkcji mleka na środowisko i klimat w Nowej Zelandii.

Zgodnie ze słowami konsultantki ds. zarządzania firmy Fonterra, raporty powinny pomóc rolnikom określić punkty wyjścia do poprawy ich równowagi klimatycznej i środowiskowej. W tym celu profil emisji zawiera na przykład wskaźniki emisji metanu i podtlenku azotu na hektar i na kilogram suchej masy mleka. Wskaźniki oparte są na szacunkach.

Fonterra chce pomóc rolnikom zmniejszyć emisje. W tym celu firma uczestniczy m.in. w projektach badawczych dotyczących wykorzystania alg jako paszy uzupełniającej oraz interwencji w fermentację w żwaczu, aby bakterie w przewodzie pokarmowym krów przestały wytwarzać metan.

Z jednej strony mleczarnia chce pomóc Nowej Zelandii w wypełnieniu jej zobowiązań w zakresie redukcji szkodliwych dla klimatu emisji. Z drugiej strony przetwórca mleka chce sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność szczególnie przyjazną dla środowiska.

Mleczarnia zwraca uwagę, że główni producenci w przemyśle spożywczym dobrowolnie zobowiązali się do redukcji emisji. Jako przykłady Fonterra podaje szwajcarską grupę Nestlé, której celem jest zmniejszenie emisji do zera do 2050 r., oraz sieć kawiarni Starbucks, której celem jest zmniejszenie o połowę emisji dwutlenku węgla do 2030 r.