Jak zapowiedziała spółdzielnia mleczarska, cena za kilogram suchej masy mlecznej powinna wynosić (w przeliczeniu) od 5,29 euro do 6,19 euro, czyli średnio 5,74 euro. Byłoby to znowu 12,1 eurocentów więcej niż w sezonie 2021/2022, w którym poziom cen mleka osiągnął nowy rekord wszechczasów.

Według dyrektora generalnego Fonterry Milesa Hurrela, dobre prognozy cen mleka odzwierciedlają obraz podaży i popytu na mleko oraz silnego dolara amerykańskiego. Chociaż spółdzielnia jest w stanie przewidzieć zarówno solidne plony, jak i zdrową cenę mleka na przyszły rok, znaczna zmienność pozostaje – ostrzegł jednocześnie Hurrel.

W związku z szeregiem globalnych wydarzeń, założenia spółdzielni mleczarskiej Fonterra wymagały zmiany. W szczególności stopy procentowe i inflacja wzrosły znacznie bardziej niż oczekiwano, podobnie jak ceny towarów w odpowiedzi na utrzymujący się silny popyt na produkty mleczne.

To przekłada się na oczekiwaną cenę mleka w postaci szerokiego zakresu. Według dyrektora generalnego Fonterra, wyższe koszty nakładów zwiększą krótkoterminowe obciążenie spółdzielni długiem także zwiększą koszty operacyjne w gospodarstwach mleczarskich.

W połączeniu z bieżącymi zmianami prawnymi i regulacjami może to zmniejszyć produkcję i dostawy mleka – zauważył Hurrel. Nieprzewidziane sytuacji mogą potencjalnie wpłynąć lub opóźnić osiągnięcie niektórych celów spółdzielni.

Hurrel spodziewa się jednak również poprawy marży w różnych obszarach biznesowych i na kluczowych rynkach. Prognoza zysku na akcję w sezonie 2022/2023 została zwiększona na akcję od 18,1 eurocenta do 27,2 eurocenta w porównaniu z poprzednim sezonem.