W ramach trwającego przeglądu portfela aktywów i działalności gospodarczej Fonterra poinformowała swoich rolników i udziałowców, że wraz z partnerem joint venture (JV) zdecydowali się rozpocząć proces sprzedaży farm JV w Chinach. Decyzja o sprzedaży tych farm jest zgodna ze strategią spółdzielni, polegającą na ponownym skupieniu się na nowozelandzkim rynku.

Fonterra już w październiku ogłosiła, że ​​sprzeda swoje chińskie farmy za 555 milionów dolarów amerykańskich firmie Inner Mongolia Natural Dairy Company, spółce zależnej China Youran Dairy Group.

Ponadto 85 procent udziałów w farmie Hangu zostało sprzedane firmie Beijing Sanyuan Venture Capital Co. za 42 mln dolarów amerykańskich.

W ciągu ostatnich 10 lat firma Fonterra zainwestowała około miliarda dolarów w budowę chińskich farm.

Sprzedawane są również udziały w chińskim   rynku mleka w proszku. Fonterra jeszcze bardziej zmniejszyła swój udział w Beingmate, który 31 stycznia 2021 r. wyniósł 3,94 proc., a obecnie wynosi 2,82 proc. Beingmate to chiński producent żywności z siedzibą w Hangzhou i notowany na giełdzie. Założona w 1992 roku firma jest jednym z wiodących producentów mleka w proszku w Chinach. W marcu 2015 r. Fonterra nabyła 18,8 proc. udziałów w Beingmate. Inwestycja kosztowała wówczas około 750 mln NZD (1 dolar nowozelandzki = 2,7776 zł, NBP 17-03-2021).

Jednak firma Beingmate doświadczyła wówczas gwałtownego spowolnienia z powodu ogromnych problemów na chińskim rynku mleka w proszku dla niemowląt. Spowodowało to również znaczną dewaluację inwestycji Fonterra i wymagało odpisu w wysokości 405 mln NZD.

Fonterra odsprzeda pozostały pakiet i spodziewa się zakończenia tej inwestycji przed końcem bieżącego roku podatkowego.

Według szefa Fonterry Chiny nadal są jednym z naszych najważniejszych rynków strategicznych. Fonterra stara się zwiększać wartość działalności w Chinach, wprowadzając innowacje w dostarczaniu chińskim klientom nowozelandzkiego mleka i współpracując z lokalnymi chińskimi firmami, aby to osiągnąć.