Inner Mongolia Natural Dairy Co. Ltd, spółka zależna China Youran Dairy Group Limited, zgodziła się zakupić dwa centra rolnicze Fonterra w Ying i Yutian za 513 milionów dolarów (290 milionów euro).

Oddzielnie Fonterra zgodziła się sprzedać swoje 85 proc. udziałów w farmie Hangu firmie Beijing Sanyuan Venture Capital Co. Ltd za 42 mln USD (23,74 mln EUR). Sanyuan posiada 15 proc. udziałów mniejszościowych w gospodarstwie i skorzystał z prawa do pierwokupu udziałów Fonterra.

Prezes Miles Hurrell mówi, że budując farmy, Fonterra zademonstrowała swoje zaangażowanie w rozwój chińskiego przemysłu mleczarskiego. Dodał, że sprzedaż farm pozwoli spółdzielni na skupienie się na priorytetowych obszarach swojej działalności, w których ma przewagę konkurencyjną.

- Sprzedaż farm jest zgodna z naszą decyzją skupienia się na mleku naszych rolników z Nowej Zelandii. Chiny pozostają jednym z najważniejszych rynków strategicznych Fonterra, na które trafia około jednej czwartej naszej produkcji - twierdzi Hurrell.

Zakończenie sprzedaży, która jest przedmiotem ustawy antymonopolowej i innych zezwoleń regulacyjnych w Chinach, ma nastąpić w tym roku obrotowym. Fonterra spodziewa się wykorzystać wpływy gotówkowe z obu transakcji na spłatę zadłużenia w ramach wcześniej ogłoszonego programu redukcji zadłużenia.