W dniach 25 – 26 listopada podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie, odbyło się III Forum Sektora Wołowiny. W wydarzeniu wzięli udział specjaliści w dziedzinie produkcji, strategii rynkowych, doradztwa oraz rzecz jasna główni zainteresowani, czyli producenci bydła mięsnego.

Pierwszy dzień na Targach był dniem biznesowym. Zakres tematów Forum kierowany był głównie do przedsiębiorców. Omawiano m.in. przyszłość europejskiego i polskiego sektora wołowiny, przedstawiono przykłady strategii marketingowych sektora wołowiny we Francji oraz Irlandii. Następnie omówiono założenia strategii polskiego sektora wołowiny.

Drugi dzień Forum był dedykowany głównie dla hodowców i producentów bydła mięsnego. Dyskusję na Forum rozpoczęto od zagadnienia dotyczącego możliwości tworzenia grup producentów. W Polsce jest tylko 56 grup producentów. Mimo oczywistych zalet, wśród rolników istnieją jeszcze wciąż bariery przed zrzeszaniem się w grupy producentów.

Następnie omówiono kwestię innowacji w sektorze wołowiny. Jednym z przykładów takich innowacji jest sam system QMP (Quality Meat Program), jako system jakości żywności, pozwalający wyróżnić wytwarzany produkt na rynku. Jako innowację można również traktować precyzyjne rolnictwo, wdrażane również w małych gospodarstwach. Może się ono opierać chociażby na precyzyjnym żywieniu zwierząt.

Podczas Forum wskazywano również na możliwości efektywniejszego funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego, tak aby usprawnić transfer wiedzy pomiędzy nauką, a praktyką. Poruszono również istotną kwestię możliwości finansowania produkcji żywca wołowego oraz ubezpieczeń ryzyk.

Na zakończenie sesji omówiono problem strat wywoływanych chorobami bydła. Problem w największym stopniu dotyczy cieląt, wśród których upadki dochodzą czasem nawet do 30. proc. W związku z tym konieczne jest podnoszenie świadomości rolników w zakresie profilaktyki chorób i możliwości ich zwalczania.

Podczas Forum zostały również wręczone nagrody w konkursie Producent Bydła Mięsnego Roku 2016. W najbliższym czasie przedstawimy wyniku konkursu.