Na forum eksportowe zapraszani są goście z całego świata. W ciągu tych trzech dni Josera gościła klientów, potencjalnych klientów, właścicieli bardzo dużych ferm, lekarzy weterynarii i przedstawicieli handlowych z 17 krajów świata. Byli to goście z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Południowej. Jest to bardzo szeroki przekrój, gdyż pochodzą oni z różnych krajów, różnych stref klimatycznych, w których automatycznie występują różne problemy z chowem, utrzymaniem i żywieniem zwierząt – mówi Dariusz Haremza dyrektor Josera Polska.

Celem naszego Euroforum, jest przede wszystkim nakłonienie uczestników do dyskusji na temat najlepszych rozwiązań w zakresie utrzymania, dobrostanu zwierząt w różnych warunkach klimatycznych, a także sprowokowanie do dyskusji na temat najlepszych praktycznych rozwiązań w żywieniu i utrzymaniu zwierząt. Staraliśmy się tak dobrać referentów, by byli to ludzie z branży, ludzie którzy mają do czynienia na co dzień z obsługą dużych i bardzo dużych stad zwierząt, zarówno bydła jak i trzody chlewnej – dodaje Haremza.

Prezentacje prowadziły osoby które na różnej płaszczyźnie współpracują, zarządzają lub są właścicielami dużych gospodarstw. Były to osoby, które zarządzają fermami o wielkości nawet 20 tys. krów (w Federacji Rosyjskiej), osoby które zajmują się opieką weterynaryjną oraz opieką nad tak dużymi stadami.

Referenci podczas forum przedstawili gościom wypracowane w praktyce metody zarządzania i radzenia sobie z problemami, które w takich stadach występują najczęściej, dotyczących zarówno żywienia zwierząt, utrzymania odpowiedniego poziomu dobrostanu, jak i sprawami związanymi z rozrodem tych zwierząt, programami synchronizacji rui, które sprawdzają się w różnych warunkach klimatycznych w najlepszym stopniu.

Zaprezentowano również najnowsze produkty i rozwiązania firmy Josera oraz efekty ich stosowania w różnych fermach, mierzonych w osiąganych wynikach produkcyjnych. Froum żywieniowe odbywa się cyklicznie, ostatnie miało miejsce przed dwoma laty w niemieckiej siedzibie w Kleinheubach.

Uczestnicy forum mieli również możliwość zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi żywienia, utrzymania oraz dobrostanu, stosowanymi w warunkach polskiej hodowli bydła. W tym celu udostępnione dla zwiedzających zostało gospodarstwo rolne firmy Danko w Kopaszewie oraz stado krów mlecznych (280 krów dojnych) o średniej wydajności przekraczającej 10,5 tys. kg mleka w laktacji.

Firma Josera jest producentem mieszanek mineralnych dla trzody chlewnej i bydła oraz preparatów mlekozastępczych dla cieląt. Z zakładów produkcyjnych w Polsce i Niemczech produkty są eksportowane do 38 krajów. Polski zakład firmy Josera w Nowym Tomyślu w Wielkopolsce przystosowany jest do produkcji pełnej gamy mieszanek mineralnych. Moce produkcyjne fabryki w Nowym Tomyślu są zaprojektowane na 60 tys. ton mieszanek mineralnych rocznie.

Firma Josera Polska posiada własne laboratorium analityczne, w którym przed rozładunkiem badana jest każda partia dostarczanych surowców. Laboratorium bada również każdą partię
wytworzonych mieszanek mineralnych przed ich wprowadzeniem do sprzedaży. System taki
zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów.