Rząd francuski chce zapobiec skutkom tegorocznej suszy w postaci znacznego ograniczenia produkcji zwierzęcej poprzez podjęcie szeregu działań zaradczych.

Tegoroczna susza, zdaniem francuskiego ministra rolnictwa, powinna zostać uznana za klęskę żywiołową. Odpowiednia procedura jest już w toku. Komitet ds. zarządzania ryzykiem w rolnictwie spotka się na sesjach nadzwyczajnych w celu przyspieszenia wypłat.

Środkami do zapobieżenia spadkowi pogłowia ma być:

• poprawa płynności finansowej rolników;
• ułatwienia w zakupie pasz;
• udostępnienie dodatkowych ilości paszy;
• wspieranie rekompensaty dla rolników za nieudane uprawy.

Na poziomie departamentów będą prowadzone rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu zidentyfikowania dostępnych rezerw pasz i promowania organizacji działań wspierających rolników.

Według francuskiego ministerstwa rolnictwa krajowe środki zaradcze obejmują również zwroty podatków, a także ulgi i odroczenia składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto niektóre przepisy dyrektywy azotanowej zostałyby zawieszone, dając rolnikom więcej swobody.