Testy przeprowadzone w unijnym laboratorium referencyjnym, potwierdziły obecność klasycznej postaci tzw. choroby szalonych krów (BSE), którą znaleziono na francuskiej farmie w Ardenach. Był to zarazem pierwszy klasyczny przypadek tej choroby wykryty we Francji od 2011 r. W odpowiedzi Światowa Organizacja ds. Zdrowia Zwierząt (OIE) zmieniła status Francji z kraju „niskiego ryzyka zagrożenia” BSE na kraj o „kontrolowanym statusie zagrożenia” tą chorobą. Warto przy tym przypomnieć, że w maju 2015 r. Francja wraz z sześcioma innymi krajami uzyskała status „niskiego ryzyka zagrożenia BSE”. Teraz Francuzi stracili możliwości korzystania z nowych unijnych przepisów, które weszły w życie w minionym roku, a dotyczyły powrotu do łańcucha żywnościowego oraz paszowego niektórych tkanek zwierzęcych. Poluzowanie przepisów odnosiło się tylko do tych krajów Wspólnoty, które posiadały status kraju „niskiego ryzyka zagrożenia” BSE – podaje Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU/FAPA.

Jak czytamy w najnowszym raporcie przygotowanym przez FAMMU/FAPA, obecnie status kraju „niskiego ryzyka zagrożenia” BSE posiada 20 krajów UE, tj.: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Węgry, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia (powróciła do tego statusu w grudniu 2015 r.), Słowacja, Słowenia oraz Szwecja.

Kraje „kontrolowanego ryzyka zagrożenia” BSE to: Niemcy, Grecja, Irlandia („zdegradowana” do tego statusu po wykryciu BSE w 2015 r.), Litwa, Polska, Hiszpania, Wielka Brytania oraz Francja.

Z powodu utraty statusu kraju niskiego ryzyka, Francja może mieć problem z eksportem wołowiny na niektóre rynki.

Pozostaje jeszcze kwestia, jak dotychczasowe rynki zbytu na francuską wołowinę zareagują na wiadomość dotyczącą „degradacji” Paryża do grona krajów „kontrolowanego ryzyka zagrożenia” BSE. Poprzednio, gdy Francuzi awansowali, uzyskując najwyższy przyznawany przez OIE status w odniesieniu do zagrożenia BSE, kilka państw (RPA, Arabia Saudyjska, Wietnam oraz Singapur) zdecydowało się na zniesienie zakazu importu wołowiny z kraju nad Loarą – podaje FAMMU/FAPA