Po dłuższej przerwie spowodowanej COVID-19, wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka. Spotkaniu przewodniczył Krzysztof Banach (PFHBiPM). Podczas posiedzenia komisji zarządzającej Funduszem Promocji Mleka ze stanowiska sekretarza komisji odwołany został Jan Zwoliński, a na to miejsce przywrócona została Agnieszka Maliszewska, dyr. biura Polskiej Izby Mleka, która została odwołana w lutym tego roku.

Komisja przyznała również Polskiej Izbie Mleka środki na kontynuacje programu promocyjnego Dzieciaki Mleczaki skierowanego do przedszkoli. Poziom wsparcia tej akcji wynosi około 100 tysięcy złotych.

Agnieszka Maliszewska, dyr. PIM
Agnieszka Maliszewska, dyr. PIM

- Komisja przyznała również Polskie Izbie Mleka 50 tys. na opracowanie oceny skutków dla polskiego sektora mleczarskiego unijnej strategii „Od pola do stołu”. Do tego projektu zaprosimy grono ekspertów, z jakimi od lat współpracuje PIM, mam tu na myśli m.in. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, SGGW, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i innych. Na pewno w tym gronie znaleźć się muszą praktycy, przedstawiciele różnych zakładów i spółdzielni mleczarskich - dodała Agnieszka Maliszewska, dyr. PIM w rozmowie z serwisem portalspożywczy.pl.