Aukcja z 20 marca była trzecią w tym roku, na której odnotowano spadek cen przetworów mlecznych. W tym roku jak dotąd wystąpiły więc trzy wzrosty, po których nastąpiły trzy spadki.

W wyniku ostatniej aukcji z ogólny indeks cenowy spadł o 1,2 proc., co stanowi najwyższy spadek odnotowany w tym roku, poprzednie nie przekroczyły progu 1 proc.

Zmiany stawek objęły zaledwie połowę kategorii produktów mlecznych, z czego większość stanowiły obniżki. Najwyższy spadek zarejestrowano w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku, wyniósł on aż 8,6 proc. Jedyny, niewielki wzrost wystąpił w przypadku pełnego mleka w proszku (+0,1 proc.). Natomiast połowa produktów nie była w ostatniej sesji oferowana lub ich stawki nie uległy zmianom.

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

• Bezwodny tłuszcz mleczny – bez zmian
• Masło – bez zmian
• Maślanka w proszku – nie oferowana
• Ser Cheddar – spadek o 3,9 proc.
• Laktoza – nie oferowana.
• Kazeina podpuszczkowa – spadek o 2,9 proc.
• Odtłuszczone mleko w proszku – spadek o 8,6 proc.,
• Pełne mleko w proszku – wzrost o 0,1 proc.