Średnia cena kontraktów zawieranych podczas sesji zakończonej 1 czerwca br. wyniosła 2 329 dol./t. Daje nam to wzrost wartości w stosunku do ostatniego podsumowania aukcji (17 V br) o 3,4 proc. Przypomnijmy, że wynik sprzed dwóch tygodni również był dodatni i wyniósł 2,6 proc.

Na wzrost średniej wartości cen, nałożyły się zwyżki niemal wszystkich produktów oferowanych na platformie GDT:

  • maślanka w proszku o 14,2 proc.
  • odtłuszczone mleko w proszku o 12,1 proc.
  • ser Cheddar o 7,8 proc.
  • laktoza o 4,7 proc.
  • masło o 3,2 proc.
  • bezwodny tłuszcz mleczny o 2,8 proc.

W stosunku do notowań sprzed dwóch tygodni spadła cena:

  • pełnego mleko w proszku o 1,7 proc.
  • kazeiny podpuszczkowej o 1,6 proc.

Analizując powyższe wyniki należy przede wszystkim podkreślić duży wzrost, aż o 14 proc., wartości maślanki w proszku (do poziomu 1 765 dol./t). Dużo zyskało również odtłuszczone mleko w proszku (12,1 proc.) osiągając cenę na poziomie 1 867 dol./t. Oby obecna tendencja wzrostowa była zapowiedzią długo oczekiwanej poprawy koniunktury na rynku mleka.