To druga z kolei sesja w tym roku, na której odnotowano ujemny wynik, przy czym należy podkreślić, że oba spadki były w zasadzie marginalne, co więcej poprzedzone dużymi wzrostami cen w poprzednich sesjach.

Na skutek ostatniej aukcji z 6 marca br. ogólny indeks cenowy spadł o 0,6 proc., co stanowi zbliżoną wartość do poprzedniej sesji (spadek o 0,5 proc.).

Spadkowi cen uległa przeważająca część przetworów mlecznych, z czego największe obniżki dotknęły maślanki w proszku (- 4,3 proc.) oraz bezwodnego tłuszczu mlecznego (- 3,2 proc.). Natomiast największy wzrost stawek wystąpił w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku.

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

• Bezwodny tłuszcz mleczny – spadek o 3,2 proc.
• Masło – spadek o 1,0 proc.
• Maślanka w proszku – spadek o 4,3 proc.
• Ser Cheddar – wzrost o 1,7 proc.
• Laktoza – nie oferowana.
• Kazeina podpuszczkowa – wzrost o 2,2 proc.
• Odtłuszczone mleko w proszku – wzrost o 5,5 proc.,
• Pełne mleko w proszku – spadek o 0,8 proc.