Podczas ostatniej internetowej aukcji produktów mleczarskich Global Dairy Trade, odnotowano zarówno spadki jak i wzrosty cen kontraktów na poszczególne przetwory oferowane na platformie. Ostateczny bilans był jednak dodatni, indeks cen GDT wzrósł o 1,6 proc. do 987 pkt. (z 972 podczas aukcji odbywającej się 21 marca).

Podczas opisywanej aukcji, wzrosła wartość:

  • Kazeiny podpuszczkowej o 6,9 proc.;
  • Bezwodnego tłuszczu mlecznego o 2,5 proc.;
  • Pełnego mleka w proszku o 2,4 proc.;
  • Laktozy o 2,2 proc.

Spadła natomiast cena:

  • Maślanki w proszku o 12,2 proc.;
  • Sera Cheddar o 4,4 proc.;
  • Masła o 1,6 proc.;
  • Odtłuszczonego mleka w proszku o 0,8 proc.

Jak mówi Jakub Olipra z Credit Agricole Bank Polska S.A., analitycy oczekują, że w III kw. br. światowy rynek mleka wejdzie w spadkową fazę cyklu. Będzie to spowodowane odbudową produkcji mleka wśród jego głównych eksporterów przy jednoczesnej stabilizacji popytu na produkty mleczne w Chinach. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są tempo wzrostu podaży mleka w Unii Europejskiej oraz w Nowej Zelandii, a także dalsze kształtowanie się popytu na produkty mleczne w Chinach.