- Jest duża dyskusja teraz w Unii Europejskiej w związku z dyrektywą dotyczącą tzw. emisji przemysłowych i objęciem tą dyrektywą dużych przemysłowych ferm, m.in. ma to dotyczyć także hodowli bydła – informował Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa.

Próg liczebności zwierząt

Jak twierdzi Wojciechowski, za jego sprawą KE podniosła próg liczebności zwierząt, które ma obejmować dyrektywa ze 100 do 150 DJP. Należy jednak zadać pytanie czy gospodarstwo posiadające stado 150 DJP można już uznać za, jak to określił komisarz, dużą fermę przemysłową, skoro taki próg osiągają już gospodarstwa utrzymujące 100 krów dojnych, wraz z młodzieżą hodowlaną.

W obliczu postępującej koncentracji produkcji i rosnących kosztów produkcji, obserwowany jest stały trend zwiększania pogłowia zwierząt w gospodarstwach, aby utrzymać rentowność na dotychczasowym poziomie. Dziś więc gospodarstwo utrzymujące 150 DJP nie jest powszechnie uznawane za duże gospodarstwo, tym bardziej jeśli jest zmechanizowane i do obsługi wystarczają siły domowników.

Według danych przytoczonych przez Janusza Wojciechowskiego normy wynikające ze wspomnianej dyrektywy będą dotyczyć ok. 1 proc. gospodarstw, które wchodzą w tzw. system pozwoleń zintegrowanych i muszą spełniać określone normy środowiskowe, przewidziane w prawie o ochronie środowiska. W opinii komisarza, jest to rozwiązanie z punktu widzenia polskiego rolnictwa gospodarczo korzystne.

Na załączonych poniżej grafikach prezentujemy dla zobrazowania skali liczbę zwierząt w poszczególnych gatunkach i grupach wiekowych, odpowiadającą ilości 150 dużych jednostek przeliczeniowych.

Liczba rzeczywistych sztuk bydła po przeliczeniu według kategorii:

DJP - bydło
DJP - bydło

 

Liczba rzeczywistych sztuk świń po przeliczeniu według kategorii:

DJP - trzoda chlewna
DJP - trzoda chlewna

 

Liczba rzeczywistych sztuk drobiu po przeliczeniu według kategorii:

DJP - drób
DJP - drób