W ostatnich dziesięcioleciach kraje rozwijające się zwiększyły swój udział w światowej produkcji mleka. Przyrost ten jest w większym stopniu wynikiem wzrostu liczby zwierząt hodowlanych niż wzrostu wydajności jednostkowej. W wielu krajach rozwijających się produktywność mleczarstwa jest ograniczona przez złej jakości zasoby paszowe, choroby, ograniczony dostęp do rynków i usług oraz niski potencjał genetyczny zwierząt mlecznych w produkcji mleka. W przeciwieństwie do krajów rozwiniętych, w wielu krajach rozwijających się panuje gorący i często wilgotny klimat, który jest niekorzystny dla mleczarstwa.

Niektóre państwa rozwijające się mają długą tradycję produkcji mleka, a mleko lub jego przetwory odgrywają ważną rolę w diecie. Inne kraje dopiero niedawno wyraźnie zwiększyły produkcję mleka. Większość tych pierwszych znajduje się na Morzu Śródziemnym i na Bliskim Wschodzie, na subkontynencie indyjskim, w regionach sawanny Afryki Zachodniej, na wyżynach Afryki Wschodniej oraz w części Ameryki Południowej i Środkowej. Natomiast kraje bez długiej tradycji produkcji mleczarskiej znajdują się w Azji Południowo-Wschodniej (w tym w Chinach) i regionach tropikalnych z wysokimi temperaturami otoczenia.

W ciągu ostatnich trzech dekad światowa produkcja mleka wzrosła o ponad 59 procent, z 530 milionów ton w 1988 roku do 843 milionów ton w 2018 roku. Obecnie największym na świecie producentem mleka są Indie z 22 proc. światowej produkcji, za nimi plasują się Stany Zjednoczone, Chiny, Pakistan i Brazylia.

Od lat 70. XX wieku większość ekspansji produkcji mleka miała miejsce w Azji Południowej, która jest głównym motorem wzrostu produkcji mleka w krajach rozwijających się. Z kolei produkcja mleka w Afryce rośnie wolniej niż w innych regionach rozwijających się z powodu ubóstwa raz niekorzystnych warunków klimatycznych w niektórych regionach.

Kraje o największych nadwyżkach mleka to Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Australia i Irlandia. Natomiast kraje o największych deficytach mleka to Chiny, Włochy, Federacja Rosyjska, Meksyk, Algieria i Indonezja.

Poniżej przedstawiamy listę 10 państw z najwyższą produkcją mleka (FAO, 2016 r.). Z krajów tych pochodzi 62 proc. światowej produkcji mleka.

1. Indie – 20 proc.
2. USA – 12 proc.
3. Chiny – 5 proc.
4. Pakistan – 5 proc.
5. Brazylia – 4 proc.
6. Rosja – 4 proc.
7. Niemcy – 4 proc.
8. Francja – 3 proc.
9. Nowa Zelandia – 3 proc.
10. Turcja – 2 proc.

Chcesz sprzedać płody rolne? Dodaj bezpłatne ogłoszenie na gieldarolna.pl