W sierpniu br. konsorcjum Genomika Polska, otrzyma od EuroGenomics dostęp do bazy europejskich buhajów referencyjnych. Skutkiem tego będzie zwiększenie dokładności wyceny genomicznej, prowadzonej w naszym kraju. Odnosi się to zarówno do buhajów ocenianych w stacjach inseminacyjno-hodowlanych jak i krów oraz jałówek należących do prywatnych hodowców.

Na dzień dzisiejszy, genomowe wyceny bydła w Polsce prowadzone są w oparciu o krajową bazę referencyjną.

- Ich dokładność jest niższa, ale hodowcy korzystają z tej możliwości i podobnie jak w przypadku buhajów wykorzystują te informacje do preselekcji, zapewnia dr Jarosław Jędraszczyk, wiceprezes zarządu Małopolskiego Centrum Biotechniki.

Aby uzyskać wycenę własnych zwierząt, hodowca powinien zgłosić się do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, lub do jednej ze spółek inseminacyjnych w naszym kraju. Ocena niestety może dotyczyć tylko krowy lub jałówki.

-  W Europie genomowanie strony męskiej jest wyłącznie możliwe w ramach realizowanych programów oceny i selekcji buhajów, a to wykonują podmioty prowadzące takie programy czyli stacje unasieniania dodaje dr Jarosław Jędraszczyk.