Według danych Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w 2020 roku w Laboratorium Genetyki Bydła w Parzniewie, na potrzeby szacowania wartości hodowlanej, zgenotypowano 5731 samic pochodzących z polskich stad hodowlanych.

- Mając informacje o genomowych wartościach hodowlanych młodych zwierząt można przede wszystkim dużo wcześniej podjąć decyzje selekcyjne, co pozwala pozostawić do hodowli tylko najlepsze genetycznie samice i ograniczyć koszty odchowu jałówek – informuje PFHBiPM.

Genomowa wartość hodowlana szacowana jest sześć razy w roku, czyli średnio co dwa miesiące. Najbliższy dostępny termin dostarczenia próbek do laboratorium PFHBiPM wypada 5 marca br., a wyniki dostępne będą po miesiącu.

Jak informuje PFHBiPM, hodowcy mający możliwość genotypowania dużych ilości samic oraz Ci, którzy poddają badaniu wszystkie jałówki w swoim stadzie, mogą skorzystać obecnie z promocyjnej ceny na tę usługę, obejmującą genotypowanie samic wraz z oszacowaniem wartości hodowlanej (samice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej), kontrolę pochodzenia, a także analizę cech genetycznych.

Rabat w wysokości 10,00 zł netto/szt. uzyska hodowca, jeśli w jednym sezonie oceny zleci wykonanie oszacowania wartości hodowlanej dla co najmniej 30 sztuk lub w roku poprzednim zlecił wykonanie badań dla co najmniej 80 proc. jałówek kwalifikujących się do genotypowania.

Z uwzględnieniem rabatu, koszt genotypowania i oszacowania genomowej oceny wartości hodowlanej wynosi ostatecznie 128 zł netto/zwierzę.

Chcesz kupić, bądź sprzedać zwierzęta? Zajrzyj na gieldarolna.pl