Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka opracowała program genotypowania samic rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej pt. „Program genotypowania samic rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, a efektywna i przyjazna dla środowiska produkcja mleka”. Program został opracowany we współpracy z Instytutem Zootechniki PIB i Krajowymi Spółkami Inseminacyjnymi (MCB, MCHiRZ, SHiUZ, WCHiRZ). Został on przedstawiony ministrowi rolnictwa, z prośbą o wskazanie źródeł jego finansowania

Szymon Giżyński, sekretarz stanu w MRiRW w pełni zgadza się z celami programu wskazując na możliwości jego finansowania z obecnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trwają ustalenia w tej sprawie.

Federacja uważa, że bezpośrednimi beneficjentami wsparcia powinny być gospodarstwa rolne utrzymujące bydło rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, która jest dominującą rasą bydła mlecznego w Polsce oraz jak dotąd jedyną rasą, w której realizowana jest selekcja genomowa. Uczestnictwo w planowanych działaniach byłoby uzależnione od objęcia stada oceną wartości użytkowej bydła, gdyż wykorzystanie informacji genomowej wymaga znajomości rodowodów zwierząt.

PFHBiPM zakłada, że należy zgenotypować w sumie 300 tys. samic rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, dla których można wprowadzać nowe cechy do oceny ich wartości hodowlanej.

Chcesz sprzedać bądź kupić zwierzęta? Dodaj ogłoszenie na gieldarolna.pl