Do wprowadzenia tych kontraktów przyczyniły się wysokie wahania cen na europejskim i międzynarodowym rynku mleczarskim. Powoduje to rosnące chęci zabezpieczenia cen i ograniczenia ryzyka przez wszystkie zainteresowane podmioty na rynku mleczarskim.

Od 2011 r. na giełdzie EXX w Lipsku funkcjonują notowania na rynku terminowym dotyczące masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serwatki w proszku są notowane na giełdzie w Lipsku terminowym.

Kontrakty dotyczące płynnego mleka znacznie ułatwiłby rolnikom hedging (strategię polegająca na zabezpieczaniu się przed zmianą ceny instrumentu bazowego). Do tej pory zabezpieczenie ceny mleka na giełdzie jest możliwy tylko za pośrednictwem umów dotyczących odtłuszczonego mleka w proszku i masła.

Kontrakty terminowe dotyczące płynnego mleka odnoszą się jednak bezpośrednio do mleka surowego. To znacznie poprawi porównywalność cen na rynku mleczarskim i jego przejrzystość dla producentów mleka.

Wolumen obrotu mleka płynnego w umowie określono na 25 tys. kg, co ułatwia zbywalność mleka dla średnich producentów. Cena jest obliczana w euro za 100 kg.

Ostateczna cena rozliczeniowa jest obliczana za pomocą indeksu. Opiera się on na cenach mleka z czterech krajów europejskich: Niemiec, Danii, Irlandii i Holandii.

Ceny mleka odnoszą się do odpowiedniej naturalnej zawartości tłuszczu i białka, a nie na tak zwanego standardowego mleka (4,0 proc. tłuszczu, 3,4 proc. białka).