Ostatnia aukcja na giełdzie Global Dairy Trade była drugą z kolei, która zakończyła się wzrostem notowań produktów mlecznych. Ogólny indeks cenowy podczas tej sesji wzrósł o 0,2 proc.

W niewielkim wymiarze, ale jednak dodatni wynik aukcji wpłynął na wzrost notowań większości kategorii produktów mlecznych, z których największy odnotowano w przypadku maślanki w proszku (+ 6,7 proc.). Z kolei największy spadek wystąpił w przypadku sera Cheddar (- 3,4 proc.).

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

• Bezwodny tłuszcz mleczny – nieoferowany,
• Masło – spadek o 0,2 proc.,
• Maślanka w proszku – wzrost o 6,7 proc.,
• Ser Cheddar – spadek o 3,4 proc.,
• Laktoza – wzrost o 1,8 proc.,
• Kazeina podpuszczkowa – wzrost o 0,7 proc.,
• Odtłuszczone mleko w proszku – wzrost o 2,7 proc.,
• Serwatka w proszku – nie oferowana
• Pełne mleko w proszku – spadek o 0,2 proc.

W ostatnim czasie wyniki nowozelandzkiej giełdy balansują na krawędzi i choć utrzymują się na plusie, to nie wyznaczają silnego trendu cenowego. Również na krajowym rynku pojawiły się nieznaczne wzrosty cen surowca, które nie póki co nie przynoszą wymiernych korzyści, ale co ważne, przerwały kilkumiesięczną tendencję spadkową.