Głownia guzowata należy do tej samej klasy grzybów, co grzyby jadalne. Jej systematyczna przynależność wskazuje na to, jakim jest grzybem. Co więcej, w kraju, z którego pochodzi kukurydza, czyli w Meksyku, głownia guzowata jest przysmakiem zjadanym przez ludzi.

  • Obecność głowni guzowatej w TMR nie jest żadną dyskwalifikacją takiej paszy - przyznaje dr Roman Warzecha.
  • Głownia nie wytwarza mykotoksyn. 
  • Jej obecność na kukurydzy - zasiedla kolby - powoduje obniżenie plonu ziarna.
  • Rolnicy często pytają, czy narośla nie są szkodliwe dla zwierząt oraz ludzi. Dr Warzecha podkreśla wyraźnie: głownia nie jest szkodliwa dla ludzi lub zwierząt, gdyż nie wytwarza mikotoksyn, jak to robią inne grzyby głównie z rodziny Fusarium.