Hodowcy utrzymujący zwierzęta w obiektach z podłogą szczelinową, często niepokoją się widząc na posadzce białe larwy posiadające, ‘szczurze’ ogonki. Ale nie ma powodu do obaw. Są to larwy muchówki z rodziny bzygowatych – gnojki wytrwałej.

Są to owady, których larwy nie boją się trudnych warunków siedliskowych, a nawet je preferują. Młodociane osobniki można spotykać w różnego rodzaju zanieczyszczonych zbiornikach: rowach melioracyjnych, szambach, zbiornikach na gnojowicę. Muchówka składa jaja w locie. Larwy żywią się bakteriami, których w takim środowisku nie brakuje. Ich ‘ogonki’ są tak naprawdę organami pomagającymi oddychać, funkcjonują jak rurki do nurkowania.

W pełni rozwinięte larwy opuszczają zbiorniki w celu znalezienia, suchego miejsca na przepoczwarzenie. Najczęściej wtedy, można je zaobserwować w budynku. Dorosłe osobniki posiadają umaszczenie upodabniające (mimikra) je do pszczół. Są to spore owady o rozpiętości skrzydeł wynoszącym ok. 15 mm. Gnojki są pożytecznymi zapylaczami, żerującymi m.in. na kwiatach marchwi, kopru  i pietruszki.