Gorączka mleczna którą widzimy w postaci objawów – trudności z wstawaniem krów, to jej forma kliniczna. W wielu stadach jej występowanie nie jest widoczne w tej postaci, a w formie podklinicznej hipokalcemii. To objawiać się może problemami na tle innych zaburzeń metabolicznych, jak ketoza czy przemieszczenie trawieńca, a także problemami z mastitis lub ciężkimi porodami i zatrzymaniem łożyska.

Gorączka mleczna w obu formach klinicznej i podklinicznej dotyka krów w okresie okołoporodowym, który jest czasem największego stresu w życiu tych zwierząt. Zmieniają się dla nich bowiem środowisko, dawka pokarmowa i grupa technologiczna – to wszystko w tym samym czasie, a do tego dochodzi ogromny wysiłek fizyczny. Ryzyko wystąpienia gorączki mlecznej wzrasta również wraz z kolejną laktacją.

Dodatkowo krowy, które dotyka to schorzenie są od 4 do 9 razy bardziej podatne na inne zaburzenia związane z metabolizmem, z których wiele jest powiązanych ze sobą. Każde z tych schorzeń związane jest z pewnymi stratami finansowymi, nie tylko z tytułu leczenia czy obsługi weterynaryjnej, ale również straty w mleku i opóźnionym rozrodem.

Powodem występowania gorączki mlecznej jest zaburzenie gospodarki wapniowej w organizmie krowy. W okresie ostatnich 6 – 8 tygodni ciąży, większość krów zasuszonych otrzymuje dawkę pokarmową zawierającą zbyt duże ilości wapnia w stosunku do zapotrzebowania przez co wchłanianie wapnia odbywa się jedynie na zasadzie dyfuzji biernej.
W momencie ocielenia zapotrzebowanie krów na wapń wzrasta w bardzo szybkim tempie co jest związane z produkcją siary, a także skurcze mięśni podczas porodu – przez co właściwy poziom wapnia nie może być pokryty jedynie przez bierną absorpcję.

W związku z powiązaniem obu form gorączki mlecznej i wynikających z niej innych zaburzeń metabolicznych, głównie z dawką pokarmową krów mlecznych, wyzwaniem dla hodowców i żywieniowców jest utrzymanie pobrania paszy i równowagi w żwaczu w okresie około i tuż po porodzie.

Ważne jest również prawidłowe zarządzanie krowami w okresie całego okresu zasuszenia, by zminimalizować odkładanie się tłuszczu w wątrobie i przez to zwiększenie zdrowotności wątroby, a także poprawne funkcjonowanie układu rozrodczego w nadchodzącej laktacji i cyklu rozrodczym.

Krytycznym punktem jest kontrola i utrzymanie prawidłowej kondycji krów, aby zapobiec odkładaniu tłuszczu w ich organizmach – w szczególności w wątrobie. W przeciwnym razie Obniży się zdolność krów do kontroli gospodarką mineralną, w szczególności wapniem.