Kiszonka z całych roślin zbożowych, czyli tzw. GPS (niem. Ganzpflanzensilage), może stanowić cenne źródło paszy objętościowej dla bydła, szczególnie w przypadku deficytu pozostałych pasz w wyniku np. wystąpienia suszy. 

GPS ALTERNATYWĄ DLA KUKURYDZY?

W niektórych regionach kraju ze względu na słabe gleby, jak również chłodniejszy klimat, kukurydza nie jest w stanie osiągnąć zamierzonych plonów, czasem mając nawet problem z zawiązaniem kolb. W efekcie uzyskujemy ograniczoną ilość paszy o wątpliwej wartości pokarmowej. Biorąc pod uwagę dodatkowo wysokie nakłady uprawy kukurydzy, taka strategia żywieniowa jest zwyczajnie mało ekonomicznym rozwiązaniem. W związku z tym GPS może okazać się w określonych przypadkach poważną alternatywą dla kiszonki z kukurydzy. GPS jest dość uniwersalną paszą, którą można z powodzeniem stosować w niemal wszystkich grupach żywieniowych bydła. Paszę tę można podawać zarówno krowom, jałówkom, jak i opasom. Jej wykorzystanie na dużą skalę jest jedynie ograniczone w przypadku grupy krów o najwyższej wydajności, co wynika z mniejszej niż w przypadku kiszonki z kukurydzy koncentracji energii. Spośród zbóż wykorzystywanych na GPS, żyto charakteryzuje się niższą wartością pokarmową w stosunku do jęczmienia czy też owsa, jednakże jego przewaga przejawia się w większej mrozoodporności i uniwersalności w uprawie ze względu na niskie wymagania glebowe. Praktykowane są również mieszanki zbóż z roślinami motylkowymi, dzięki którym następuje zagęszczenie łanu pozwalające niekiedy na rezygnację z ochrony herbicydowej, co stwarza możliwość wykorzystania tej paszy również w rolnictwie ekologicznym.

Przyjmuje się, że w wyniku produkcji GPS w porównaniu ze zbiorem zbóż na ziarno można ograniczyć zużycie energii o ok. 40 proc. przy jednocześnie wyższym udziale uzyskanych składników pokarmowych nawet o30 proc. (łącznie w ziarnie i słomie).

TECHNOLOGIA ZBIORU

W większości przypadków rośliny zbożowe z przeznaczeniem na GSP zaleca się zbierać w okresie mleczno-woskowej dojrzałości ziarna, co daje dobry kompromis pomiędzy zawartością energii i poziomem włókna w uzyskanej paszy. Wyjątkiem jest praktykowany przez rolników wczesny zbiór pod zasiew kukurydzy, wówczas zbioru dokonuje się w maju. W tym przypadku, ze względu na niską zawartość suchej masy, zielonkę należy podsuszyć nieco dłużej na pokosach, aby osiągnąć poziom 30-40 proc. suchej masy. 

GPS z pewnością wraca do łask rolników jako alternatywna pasza objętościowa dla bydła. W artykule przedstawiono informacje dotyczące wartości pokarmowej na tle innych pasz jak również technologii zbioru i elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas przechowywania paszy. 

Pełny artykuł "GPS wzbogaci bazę paszową" ukazał się w najnowszym wydaniu miesięcznika "Farmer" 2/2017