Hodowcy otrzymują już informację ze spółdzielni mleczarskich o tym, że ich kwoty mleczne zostaną przekroczone. Ci rolnicy, którzy znacząco zwiększyli produkcję już powinni zaopatrywać się na rynku w limity produkcji mleka.

Marek Sawicki powiedział, że przekroczenie krajowej kwoty mlecznej może wynieść 2 – 2,5 proc.

W roku kwotowym 2009/2010 Polska kwota mleczna wynosi ponad 9,6 mld kg mleka.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich chce, żeby nie karać rolników za nadprodukcję mleka. Zdaniem KZSM Unia Europejska nie wykorzystuje swojego limitu produkcji. Jeżeli w obecnym sezonie będzie podobnie, to Komisja Europejska powinna odstąpić od kar za nadprodukcję.

Po zbilansowaniu produkcji mleka w całej Unii Europejskiej i zsumowaniu krajowych kwot mlecznych okazuje się, że w poprzednim sezonie nie zostały one w pełni wykorzystane (o 3 – 3,5 proc.).

Marek Sawicki, minister rolnictwa, uważa, że już teraz Unia Europejska powinna ustalić i zmienić zasady rozliczania kwoty mlecznych w sezonie 2009/2010. Pomysł Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich uważa za słuszny.

Rolnicy o dodatkową kwotę mleczną mogą ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego. W przypadku producenta rozwijającego produkcję mleka, warunkiem przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w roku kwotowym poprzedzającym rok kwotowy, w którym złożono wniosek.

Zwiększenie produkcji nie może być mniejsze niż 500 kg.

Zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych producent potwierdza fakturami lub innymi dokumentami potwierdzającymi sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych, dołączonymi do wniosku składanego w ARR.

Wniosek o przyznanie IIR z krajowej rezerwy składa się od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego na formularzu opracowanym i udostępnianym przez ARR.

Wysokość limitu produkcji mleka przyznanej z krajowej rezerwy nie może być mniejsza niż 500 kg oraz nie może być większa niż 30 000 kg.

Zgodnie z przepisami dostawca mleka będzie musiał wnieść opłatę za nadprodukcję jeśli jednocześnie zaistnieją dwie sytuacje: dostawca – rolnik przekroczy swój limit produkcji i zostanie przekroczona krajowa kwota produkcji mleka. Oba warunki oddzielnie odnoszą się do dostawców hurtowych i dostawców bezpośrednich.

Wysokość kary za nadprodukcję została ustalona na 27,83 euro na 100 kg. Ostateczne o jej wysokości decyduje prezes ARR poprzez ustalenie tzw. współczynnika realokacji.

źródło: farmer.pl