Jak podkreślał Leszek Hądzlik, koszty produkcji drastycznie rosną, w szczególnym stopniu dotyczy to cen nawozów mineralnych. Obecnie producenci posiadają jeszcze pewne rezerwy pasz z ubiegłego sezonu, ale jeżeli wiosną nie zasilą upraw w składniki pokarmowe, pojawią się problemy z zabezpieczeniem bazy paszowej na przyszły rok.

W konsekwencji, jeżeli zbiory pasz będą mniejsze, spadnie również poziom produkcji mleka, co z kolei w obliczu zmniejszonego przetwórstwa może przełożyć się na wzrost cen dla konsumentów.

Środki niezbędne przy produkcji mleka znajdziesz na Giełdzie Rolnej