- Jesteśmy narodem łatwowiernym, otwartym na pewne informacje nie do końca je sprawdzając. To dotyczy całej Europy, a nawet świata, tu jest walka o pieniądze. Pewne organizacje mają duże dofinansowania, także z UE, często używają pewnych chwytów i nieprawdziwych informacji - uważa Leszek Hądzlik. 

- Powinniśmy jeszcze większy nacisk kłaść na promocję, przeprowadzać szkolenia, ale także docierać do szkół i uświadamiać jakiej wartości jest ten napój, bo wiemy, że ma niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o wartości odżywcze - dodał prezydent PFHBiPM.