Rozwój gospodarstwa mleczarskiego związany jest najczęściej ze zwiększeniem wielkości stada, co wymusza niejednokrotnie zmianę systemu utrzymania zwierząt i jednocześnie zmianę systemu udoju. Gospodarstwa, w których krowy utrzymywane były na uwięzi i dojone dojarką rurociągową, decydując się na powiększenia stada, najczęściej wybierają wolnostanowiskowe utrzymanie krów. W tym momencie rodzi się pytanie, jaki system udoju wybrać?

Niektórzy producenci ze względu na większy komfort pracy decydują się na wybór robota udojowego. Jednak stosunkowo wysoki koszt zakupu i konieczność utrzymywania określonej na jednostkę udojową liczby krów, aby inwestycja była opłacalna, sprawia, że hodowcy częściej decydują się na montaż dojarni w hali udojowej. Hala udojowa jest o wiele bardziej elastycznym rozwiązaniem, które łatwiej dopasować do wielkości utrzymywanego stada. Hala udojowa wraz z dojarnią stanowi jeden z elementów obszaru dojenia, w skład którego wchodzą także poczekalnia, korytarz powrotny oraz pomieszczenia do schładzania i przechowywania mleka. Konstrukcja i urządzenie całego obszaru powinny ułatwiać krowom swobodne poruszanie bez ryzyka urazów i stresu. Warto gruntownie przemyśleć nie tylko wybór samego systemu doju, lecz także rozmieszczenie ciągów komunikacyjnych oraz elementów wyposażenia, tak aby dojenie przebiegało sprawnie i bez zbędnego stresu dla zwierząt.

Do podstawowych rodzajów dojarni instalowanych w halach udojowych można zaliczyć dojarnie typu: rybia ość, bok w bok, tandem oraz karuzela.

RYBIA OŚĆ

Jednym z najbardziej popularnych rodzajów dojarni stosowanych w halach udojowych jest dojarnia typu rybia ość. Jak sama nazwa wskazuje, ustawienie krów w hali przypomina układ rybich ości. Wyposażenie w profilowane bariery piersiowe z regulacją oraz profilowane bariery tylne zapewniają płynny ruch krów oraz bezpieczeństwo dojarza. W tej dojarni krowy ustawione są do dojarza tyłem, pod określonym kątem. W zależności od danego modelu może to być nachylenie od 30° do 60°. Dzięki takiemu ustawieniu krów dojarnia tego typu zajmuje stosunkowo niewiele miejsca. Wymiary dojarni zależą m.in. od wyboru kąta ustawienia krów. Przykładowo dojarnia firmy DeLaval, licząca 2 razy po 10 stanowisk, o kącie 30°, będzie miała długość 13,60 m, natomiast długość takiej samej dojarni, tylko z ustawieniem krów pod kątem 60°, będzie wynosić 10,10 m, czyli o 3,50 m mniej. Dojarnia typu rybia ość zapewnia dojarzowi łatwy dostęp do wymion, jednak w zależności od kąta zróżnicowany jest sposób zakładania aparatów udojowych. W modelach 30-stopniowych krowy dojone są z pozycji bocznej, a w 60-stopniowych z pozycji pomiędzy ich tylnymi nogami. Krowy wchodzą na stanowiska dojarni grupowo i pozostają w hali do chwili zakończenia doju najdłużej dojącej się sztuki, po czym opuszczają halę jedna za drugą. Decydując się na ten typ dojarni, należy mieć świadomość, że konieczny jest podział krów na grupy o podobnej szybkości oddawania mleka, w przeciwnym wypadku dłużej dojące się krowy będą blokowały krowy z większą łatwością oddawania mleka. W przypadku niewielkiego stada zróżnicowanie czasu doju krów ma ograniczone znaczenie, ponieważ hodowca traktuje sztuki indywidualnie i jest w stanie odseparować najwolniej dojące się krowy do ostatniej grupy udojowej. Problem pojawia się przy stadach liczących powyżej 50 sztuk. W tym przypadku niezbędny może okazać się jest program do zarządzania, który pozwoli zidentyfikować krowy, które doją się wolniej od innych.

BOK W BOK

W tej dojarni krowy ustawione są jedna obok drugiej, równolegle do siebie i prostopadle do kanału udojowego. Ten typ przeznaczony jest dla średnich i większych stad, m.in. ze względu na przystosowanie do szybkiego opuszczania hali przez całą grupę jednocześnie (w przypadku opcji szybkiego wyjścia). Ustawienie krów w niewielkiej odległości od siebie (ok. 70 cm) jest dla dojarza o tyle korzystne, że ma do pokonania stosunkowo krótką drogę, aby obsłużyć całą stawkę krów. Dój wykonywany jest od tyłu, poprzez zakładanie aparatów udojowych pomiędzy nogami krów. W tego typu hali najczęściej instaluje się rynienki ściekowe na gnojowicę wykonane ze stali nierdzewnej, które montuje się na barierze tylnej, co pozwala na utrzymanie wysokiej higieny i przyczynia się do lepszego komfortu pracy dojarza. Ten model dojarni zapewnia zwierzętom wysoki komfort w czasie doju, gdyż każda krowa ma przed sobą otwartą przestrzeń.

TANDEM/AUTOTANDEM

Rozwiązanie to jest przeznaczone przede wszystkim dla mniejszych gospodarstw ze względu na liczbę stanowisk limitującą długość hali. W dojarni tupu tandem krowy ustawione są na indywidualnych stanowiskach jedna za drugą. Dojarz ma dobry dostęp do wymienia z boku zwierzęcia, jednak podczas doju musi pokonywać spore odległości pomiędzy poszczególnymi sztukami (odstęp pomiędzy wymionami sąsiednich krów wynosi ok. 2,50 m). Ze względu na ustawienie krów tego typu dojarnia jest najdłuższa, przez co wymaga zaplanowania sporej przestrzeni. Nie zaleca się więc stosowania większej liczby stanowisk w rzędzie niż cztery. Zaletą tandemu jest niezależność stanowiska, czego efektem jest najwyższa przepustowość pojedynczego stanowiska. Ma to niebagatelne znaczenie przy dużej rozbieżności w czasie doju poszczególnych krów w stadzie. W ofercie handlowej tego typu dojarnia występuje często pod nazwą autotandem ze względu na zastosowanie automatycznych systemów ułatwiających sterowanie ruchem krów w hali udojowej.

KARUZELA

Dojarnia karuzelowa ze względu na najwyższą wydajność doju przeznaczona jest do dużych stad bydła mlecznego. Wydajność doju w tego typu dojarni może przekraczać 100 krów przy obsłudze jednego dojarza. W hali z taką dojarnią krowy ustawione są na obrotowej platformie z cyklem obrotu dostosowanym do czasu doju krów oraz szybkości wchodzenia i wychodzenia krów z hali. Układ stanowisk w dojarni karuzelowej może występować praktycznie we wszystkich dostępnych konfiguracjach: rybia ość, tandem czy bok w bok. Dój krów, w zależności od zastosowanej technologii, można wykonywać wewnątrz lub na zewnątrz platformy. Na korzyść tego typu dojarni przemawiają najwyższa przepustowość, a także komfort dojarza, który obsługując zwierzęta podczas doju pozostaje cały czas w tym samym miejscu. Wadą jednak jest relatywnie wysoki koszt zakupu i dalszej eksploatacji.

BOGATE WYPOSAŻENIE DOJARNI

Tematem na osobny artykuł jest ogromny wachlarz możliwości wyposażenia hali udojowej. Na rynku dostępna jest szeroka oferta urządzeń pozwalających zarówno podnieść komfort doju, jak i zdobyć cenne informacje na temat pozyskiwanego mleka. Obecnie standardem staje się już połączenie hali udojowej z systemem zarządzania stadem, co stanowi ogromne ułatwienie w identyfikacji i codziennej obsłudze zwierząt.

– Jednym z ważniejszych elementów wyposażenia jest automatyczne zdejmowanie aparatów po doju. Następuje ono na podstawie dokładnego pomiaru przepływu mleka u każdej krowy. Obecnie dla wydajnych stad z krowami HF zaleca się szybsze zakończenie doju, tj. gdy mleko płynie w tempie 0,4-0,6 l/min. Ręczne zdejmowanie aparatów nie tylko zabiera czas, lecz także naraża krowy na pustodój, który może sprzyjać powstawaniu zapaleń wymion – uważa Krzysztof Dembowski, menedżer rozwiązań systemowych w firmie DeLaval.

Czym kierować się podczas wyboru dojarni?

Krzysztof Dembowski, menedżer rozwiązań systemowych, DeLaval

Najważniejszą decyzją jest wybranie oczekiwanej wydajności dojarni. Wybierając typ dojarni, należy kierować się jej przepustowością (liczba krów na godzinę), zapewnieniem komfortu pracy oraz komfortu krów podczas doju. Krótszy dój to nie tylko komfort dojarza. To także wydajność i zdrowotność stada. Mniej czasu spędzonego przez krowę podczas doju pozwala na dłuższy wypoczynek na legowisku lub więcej odwiedzin przy stole paszowym.

Wyposażenie dojarni może być bardzo różnorodne. W zależności od wybranych urządzeń, poziomu automatyki i wyposażenia dodatkowego ostateczne ceny zakupu dojarni mogą się istotnie różnić. Warto jednak od razu przy wyborze rozważać przyszły rozwój gospodarstwa i tak dobierać typ dojarni i urządzenia, by istniały możliwości doposażenia lub stopniowego ulepszania dojarni bez konieczności demontażu wcześniej zakupionych elementów. Należy także brać pod uwagę możliwość zwiększenia liczby krów lub powiększenia dojarni w przyszłości. W Europie Zachodniej bardzo częstym wyborem jest dojarnia typu Midiline, która ma dwukrotnie mniejszą liczbę aparatów niż stanowisk udojowych. W Polsce ten typ dojarni jest mniej popularny, choć ten typ dojarni daje często najlepsze wykorzystanie włożonego kapitału, a także niskie koszty serwisu.