Herpeswirusowe zapalenie strzyków jak wskazuje nazwa wywoływane jest przez herpeswirus bydła. Zmiany na strzykach są skutkiem zakażenia patogenem typu 2-go. Herpeswirus bydła typy 2-go, należy do tego samego rodzaju co herpeswirus bydła typy 1-go, który to odpowiada za IBR oraz IPV.

Opisywana choroba objawia się zmianami na strzykach w postaci surowiczych pęcherzyków, które następnie zmieniają się w owrzodzenie. Zmiany skórne, które niekiedy są pokryte strupami, są bolesne.

Jak podaje literatura, herpeswirusowe zapalenie strzyków powoduje znaczny spadek wydajności mlecznej.

Choroba trwa zwykle 1-3 miesiące, po których następuje samowyleczenie. Jest jednak możliwe zakażenie latentne, co oznacza, że krowa pomimo zakażenia nie posiada objawów skórnych. W takich wypadkach choroba ujawnia się w sprzyjających warunkach np. podczas osłabienia odporności.

Zakażenie szerzy się głównie poprzez urządzenia udojowe, jednak herpeswirus może być również przenoszony przez muchy.  

W przypadku wystąpienia herpeswirusowego zapalenia strzyków, literatura zaleca izolację chorych osobników oraz rutynowe stosowanie środków dezynfekcyjnych w czasie udoju. Pozwoli to na powstrzymanie wtórnych zakażeń i ograniczy rozprzestrzenianie się choroby w stadzie.