- Główną rasą krów wykorzystywaną w produkcji mleka jest rasa holsztyńsko – fryzyjska. Jest to prawdziwy „Mercedes” wśród wszystkich ras wykorzystywanych w tego typu produkcji. Zwierzęta te nie znają kompromisu, albo dostarczymy im najwyższej jakości pasz i warunków utrzymania, albo będziemy mieli lawinowo wzrastające koszty produkcji – mówi dr Marcin Gołębiewski z SGGW.

Wiele gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka niestety nie jest w stanie wyprodukować paszy o jakości pokrywającej zapotrzebowanie wysoko produkcyjnych krów. W takich przypadkach część pasz musi zostać przywieziona z zewnątrz, co podnosi koszty żywienia, stanowiące w łącznym rozrachunku kosztów produkcji ponad 50 proc.

Rozpatrując wynik ekonomiczny gospodarstw mlecznych, na co w czasach kryzysu nakładamy coraz większą wagę, wydajność mleczna to przez ilość i cenę jednostkową mleka główny przychód w gospodarstwie. Z drugiej strony mamy możliwość modyfikacji ceny jednostkowej.

- Dostosowując genetykę zwierząt do tego co jest opłacane, a w danej chwili największą wagę mają jednostki białka, wówczas możemy mówić o podwyższeniu przychodu gospodarstwa nie przez zwyżkę wydajności, a wyższą jakość mleka – mówi dr Gołębiewski.

Koszty produkcji to przez wielu rolników zapomniana lub pomijana sprawa, gdzie jest zdrowotność, długowieczność, efektywność rozrodu. Trzeba to wszystko uwzględniać w doborze genetycznym tych zwierząt, nawet w obrębie rasy holsztyńsko – fryzyjskiej, jak również, doborem innych ras które nie ustępują holsztynom pod względem produkcyjności, a charakteryzują się niższymi wymaganiami.

- Czasem warto się zastanowić czy potencjał zwierząt nie odbiega od warunków, które mogę zapewnić w swoim gospodarstwie – dodaje dr Gołębiewski.

"Programowanie wysokiej wydajności mlecznej krów" było jednym z tematów wykładów podczas II Konferencji Farmera "Przez innowacyjność do sukcesu". Farmer i dr Marcin Gołębiewski spotkali się z rolnikami i hodowcami bydła mlecznego w PODR Szepietowo, 28 lutego br. 

Redakcja Farmera wraz z naukowcami prowadzi audyty gospopdarstw rolnych, zajmujących się produkcją mleka. W Szepietowie była okazja do zgłoszenia swojego gospodarstwa do audytu. 

- Kilka zgłoszeń odebraliśmy, postaramy się, żeby zoptymalizować koszty produkcji w tych gospodarstwach - mówił po konferencji Radosław Iwański, redaktor naczelny Farmera, dziękując rolnikom za udział w konferencji.