Selekcja materiału hodowlanego oraz odpowiednie żywienie to nie jedyne działy w których niezbędna jest poprawa. Straty związane z zaniedbaniem higieny doju, mogą zniweczyć sukces osiągnięty na innych polach. Oprócz oczywistych strat związanych z niemożliwością sprzedaży mleka nie spełniającego norm, istnieje powiązanie higieny z występowaniem mastitis.

Problem z bakteriami w mleku, to głównie skutek:

  • mycia w niewłaściwy sposób urządzeń udojowych
  • zwlekania z wymianą kubków udojowych oraz przewodów
  • niewłaściwej konserwacji urządzeń

Niewłaściwe żywienie oraz błędy związane z utrzymaniem higieny urządzeń w małym stopniu przekładają się, bezpośrednio na liczę komórek somatycznych w mleku. Głównym powodem podwyższenia tego parametru, są zaniedbania związane z higieną strzyków oraz występowanie zapaleń wymienia. Wymię które nie jest w pełni zdrowe, produkuję mleko, gorszej jakości i w obniżonej ilości.

Jeśli nie chcemy mieć problemów z podwyższoną LKS, to musimy pamiętać o:

  • używaniu osobnych ściereczek do czyszczenia strzyków poszczególnych krów
  • potrzebie dojenia krów z mastitis jako ostatnich
  • stosowaniu dippingu po doju
  • korzystaniu z osłonek zewnętrznych lub wewnętrznych na czas zasuszenia
  • okresowych przeglądach działania dojarki (ciśnienie, liczba taktów na min.)
  • zadawaniu paszy po doju, tak aby świeżo wydojone krowy nie kładły się

Warto przeprowadzać kontrolę poszczególnych krów za pomocą TOK, szczególnie jeśli nasze stado nie jest pod kontrolą PFHBiPM. Wyniki takiego badania pozwolą na przeciwdziałanie zapaleniom, już w fazie podklinicznej.  Wyniki mleka zbiorczego, pochodzące z mleczarni nie są wystarczającym źródłem wiedzy o zdrowotności stada. Na średnią wynoszącą mniej niż 400 tys. LKS mogą się składać krowy mające 50 tys. oraz te w których mleko zawiera ponad 1 mln komórek.

Jak mówi prof. Adam Traczykowski, za niski poziom komórek somatycznych w mleku, również może być powodem do zmartwień. Wartości poniżej 100 tys. mogą świadczyć o obniżonej odporności.