Prawidłowy przebieg porodu decyduje o zdrowotności i użytkowaniu krowy w nadchodzącej laktacji. Jednym z elementów odgrywających tu kluczową rolę jest przestrzeganie zasad higieny podczas udzielania pomocy porodowej.

W sytuacji, gdy poród nie należy do trudnych (np. nieprawidłowe ułożenie cielęcia, nadmierna masa cielęcia), krowa powinna ocielić się przy udziale własnych sił. Często jednak hodowcy wykazują niecierpliwość w obawie o stan cielęcia i udzielają pomocy przedwcześnie. Stwarza to ryzyko uszkodzenia dróg rodnych samicy, z powodu braku dostatecznego rozluźnienia kanału rodnego. Decyzję o podjęciu działania, szczególnie w trudniejszych przypadkach należy więc podejmować ostrożnie, najlepiej w konsultacji z lekarzem weterynarii.

Udzielając krowie pomocy przy porodzie należy pamiętać o podstawowych zasadach higieny i dobrze się do tej pomocy przygotować. Jedną z pierwszych czynności ograniczających ryzyko infekcji jest oczyszczenie oraz dezynfekcja zadu krowy. Należy również wymienić ściółkę zanieczyszczoną wodami płodowymi i kałem na suchą, aby zapewnić możliwie czyste środowisko przychodzącemu na świat cielęciu.

Bardzo istotna jest również higiena narzędzi wykorzystywanych do wycielenia, o czym niejednokrotnie się zapomina. W większości gospodarstw przy wycieleniu wykorzystywane są linki porodowe połączone z kijem. Sprzęt ten często wisi gdzieś w oborze zanieczyszczony i w pośpiechu po rozpoczęciu porodu, bez uprzedniej dezynfekcji zakładany na nogi cielęcia, które są jeszcze w kanale rodnym. Jest to jedna z podstawowych przyczyn zainfekowania macicy krowy.

Konsekwencją takiego postępowania może być zapalenie endometrium macicy oraz zatrzymanie łożyska, co skutkować będzie problemami w dalszym użytkowaniu rozrodczym krowy. W efekcie wydłużeniu ulega okres miedzywydzieleniowy i spada opłacalność produkcji obciążona dodatkowo kosztami leczenia samicy.

Po zakończonym porodzie powinno się opłukać zad i srom krowy zimną wodą, aby zmniejszyć opuchliznę. Krowę należy potem pozostawić na ok. 5-10 min., aby odpoczęła, a następnie dopilnować, aby wstała. Spowoduje to powrót macicy na swoje miejsce, co ograniczy ucisk na nerwy i naczynia krwionośne. W normalnym przebiegu porodu łożysko powinno zostać wydalone w ciągu 6 godzin.