Zalecenia dotyczące higieny udoju są zbiorem zasad, których wprowadzenie do codziennej praktyki zminimalizuje ryzyko wystąpienia schorzeń wymienia. Przedstawiamy najważniejsze wskazówki dotyczące postępowania przed pozyskiwaniem mleka od krów.

Zanim przystąpisz do udoju, załóż czyste jednorazowe rękawiczki. Stosowanie ochrony dłoni pomaga łatwiej utrzymywać higienę, co zmniejsza ryzyko przenoszenia chorób.

Zanim przystąpisz do udoju wykonaj przedzdajanie oraz umyj strzyki.

Przedzdajanie wykonaj do przedzdajacza posiadającego czarną membranę, która stanowi dobre tło do obserwacji i wykrywania ewentualnych nieprawidłowości białego surowca. Nie wykonuj tego zabiegu na posadzkę, ponieważ zwiększa to zagrożenie przenoszenia się chorobotwórczych drobnoustrojów na racicach krów do środowiska obory.

Myj każdy strzyk osobno, zwracając szczególną uwagę na ujście kanału strzykowego. Stosuj preparaty dedykowane do mycia strzyków przed udojem. Najlepiej korzystaj z tzw. dippingów przedudojowych, które oprócz mycia, pobudzają krowę do oddawania mleka.

Po myciu wycieraj strzyki do sucha. Wykorzystuj do tego ręczniki jednorazowe, bądź czyste ścierki tekstylne, dokładnie prane po każdym stosowaniu. Stosuj zasadę jeden ręcznik - jedna krowa, ponieważ w innym wypadku, istnieje ryzyko przenoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych.

Postępowanie zgodne z wyżej wymienionymi zasadami powinno być na stałe wpisane w codzienną praktykę udoju w każdym gospodarstwie produkującym mleko.