Według prof. Nowaka hipokalcemia wciąż stanowi poważny problem w stadach krów mlecznych. Wynika on przede wszystkim z błędnego żywienia mineralnego w okresie zasuszenia i pierwszy dniach laktacji. Do podstawowych zadań hodowcy w tym czasie należy więc utrzymanie wysokiej koncentracji wapnia w surowicy krów oraz minimalizacja ujemnego bilansu energetycznego.

Szacuje się, że u ok. 50 proc. krów po wycieleniu koncentracja wapnia we krwi jest poniżej wartości rekomendowanych. Przy czy skrajne niedobory, skutkujące porażeniem poporodowym występują jedynie u kilku procent krów.

Zdaniem eksperta najlepszym momentem na ocenę zagrożenia hipokalcemią jest pierwsza doba laktacji, gdyż między 12 a 24 godziną po wycieleniu obserwuje się najniższą koncentrację wapnia we krwi.

Najczęściej wystąpienie hipokalcemii pociąga za sobą pojawienie się innych schorzeń. Wynika to z faktu, że hipokalcemia zmniejsza pobudliwość nerwową i kurczliwość wielu mięśni. W związku z tym mogą dodatkowo występować takie schorzenia, jak: skręt trawieńca, zatrzymanie łożyska, czy nawet mastitis, wynikające z pogorszonej kurczliwości zwieracza strzyka.

Podstawowym elementem profilaktyki hipokalcemii jest prawidłowe zarządzanie żywieniem mineralnym w okresie zasuszenia, które ma przygotować zwierzę do bezpiecznej mobilizacji rezerw wapnia z tkanek oraz efektywniejsze wchłanianie wapnia z dawki pokarmowej.