Według prof. Nowaka większość występujących w stadzie bydła mlecznego chorób metabolicznych wynika z błędów popełnianych w żywieniu podstawowym, obejmującym zbilansowanie dawki pod względem poziomu białka i energii. Problem dotyczy głównie nieodpowiedniej ilości, a także jakości węglowodanów strukturalnych oraz skrobi.

Z kolei występowanie hipokalcemii wynika z nieprawidłowego żywienia mineralnego krów. Zdaniem wykładowcy najczęstsze błędy w żywieniu mineralnym krów następują w czasie zasuszenia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przejściowego, przed wycieleniem.

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, przytaczane przez prof. Nowaka, wykazały, że u ponad 55 proc. krów wieloródek i 15 proc. pierwiastek zawartość wapnia we krwi w pierwszej dobie po wycieleniu była znacznie niższa od zalecanej.

Wśród negatywnych konsekwencji, mogących być następstwem wystąpienia subklinicznej hipokalcemii, wykładowca wymieniał m.in.: pogorszenie wskaźników płodności, skręt trawieńca, mastitis, jak również spadek pobrania suchej masy dawki pokarmowej, co może pogłębić występujący w pierwszych tygodniach laktacji ujemny bilans energetyczny.

W ramach profilaktyki hipokalcemii prof. Nowak zachęcał hodowców do stosowania soli anionowych w żywieniu krów, których rola polega na obniżeniu pH krwi, co powoduje uwolnienie rezerw wapnia z krwi. Elementem profilaktyki jest również kontrolowanie koncentracji potasu i sodu w dawce pokarmowej.