Agencja Rynku Rolnego informuje, że w ciągu ośmiu miesięcy roku kwotowego 2013/2014 do podmiotów skupujących trafiło ok. 6,7 mld kg białego surowca. W okresie tym ilość skupionego mleka kształtowała się na poziomie wyższym o ok. 0,6 proc. wyższym niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

W listopadzie 2013 do podmiotów trafiło blisko 773 mln kg mleka, było to aż o 4 proc. więcej niż przed rokiem lecz odnosząc to do października 2013 nastąpił znaczny spadek dostaw szacowany na 6,4 proc.

Na podstawie tych danych szacowany stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 67,85 proc., a stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dla dostawców hurtowych w bieżącym roku kwotowym wyniósł ok. 68 proc.

W związku z powyższym eksperci Agencji Rynku Rolnego szacują, że w przypadku utrzymania dynamiki skupu mleka w kolejnych miesiącach na poziomie porównywalnym do minionych 8 miesięcy roku kwotowego 2013/2014 istnieje ryzyko przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw o ponad 1 proc.

Podobną sytuację mieliśmy w ubiegłym roku kwotowym 2012/2013 kiedy to początkowe szacunki ARR również informowały o zagrożeniu przekroczenia kwoty krajowej. Owo przekroczenie nastąpiło choć na niższym poziomie niż początkowo alarmowano, a dostawcy którzy przekroczyli swoje limity (ponad 50 tys. dostawców), musieli zapłacić kary za nadprodukcję w swoich gospodarstwach wynoszącą ok. 3,23 zł/ 100 kg mleka dostarczonego ponad limit, a łączna kwota kary jaką Polska musiała uiścić wynosiła ok. 15,6 mln zł.