Niewątpliwą zaletą systemu „Hodowca online” jest szybkość dostępu do informacji o stadzie. – Od momentu dostarczenia prób z próbnych udojów do laboratorium, hodowca ma dostęp do wszystkich informacji o stadzie i poszczególnych krowach w czasie nie dłuższym niż 24 godziny – tłumaczy Piotr Goździkiewicz.  – Hodowca ma również na bieżąco dostęp do zaktualizowanych danych o pokryciach w stadzie, co jest istotne z punktu widzenia np. uznania pochodzenia potomstwa – wyjaśnia i dodaje, że następnym krokiem, jeśli hodowcy wyrażą zainteresowanie, będzie powiadamianie ich za pomocą sms-ów o tym, że aktualne dane są już dostępne w systemie.

Wszyscy użytkownicy, którzy do tej pory wyrazili chęć udziału w projekcie, nie ponoszą żadnych opłat. Istnieje również szansa, że okres próbny, czyli okres w którym korzystanie z „Hodowcy online” jest bezpłatne, zostanie przedłużony do końca roku. W każdym momencie można także dołączyć do projektu. – Hodowcy, z którymi już rozmawialiśmy wyrażają pozytywne opinie i są zadowoleni z systemu. Cały czas jednak liczymy na opinie, krytykę oraz pomysły, co można jeszcze zrobić, aby lepiej przystosować system do potrzeb hodowców – tłumaczy Piotr Goździkiewicz. – Nie gwarantujemy, że wszystko będzie możliwe do zrealizowania, jednak staramy się parametryzować system, żeby każdy mógł go ustawiać według swoich potrzeb – dodaje.

Jak na razie uwag jest niewiele, co w pewnym stopniu nas niepokoi, dlatego po wakacjach we wrześniu będziemy kontaktowali się z wybranymi hodowcami, aby w rozmowie bezpośredniej poznać ich opinie i być może naprowadzić ich również na własne pomysły – kontynuuje Goździkiewicz i podkreśla, że ankiecie poddani zostaną zarówno aktywni hodowcy, którzy w dużym stopniu korzystają z systemu, jak również  ci, którzy rzadko do niego zaglądają. – Chcemy dowiedzieć się, co jest tego przyczyną – mówi Piotr Goździkiewicz.