Kalkulator rodowodowy dostępny jest na stronie Centrum Genetycznego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Pozwala na sprawdzenie wartości indeksów rodowodowych oraz inbredu dla przyszłego potomstwa potencjalnej pary rodzicielskiej. Jak podkreśla PFHBiPM, jest to  bardzo uproszczone narzędzie do doboru przydatne w sytuacjach awaryjnych.

Kalkulator został opracowany dla rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Za jego pomocą obliczane są: rodowodowy Indeks Ekonomiczny (rIE), dokładność rIE, rodowodowy indeks PF (rPF) oraz inbred.

„Otrzymanie wymienionych wyżej wyników wymaga wpisania do kalkulatora numerów kolczykowych samicy, której inseminację planujemy oraz buhaja, którego nasienie chcemy użyć” – tłumaczy PFHBiPM.

Indeksy można uzyskać po spełnieniu następujących warunków:

  • buhaj musi mieć znaną wartość IE i PF,
  • ojciec samicy musi mieć znaną wartość IE i PF,
  • znany jest rok urodzenia matki samicy,
  • dokładność uzyskanego rIE nie może być niższa niż 0,15.

„Z kolei uzyskanie informacji o inbredzie jest możliwe pod warunkiem, że zarówno samica, jak i buhaj są rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (odmiany HO lub RW) lub dla potomstwa danej pary rodzicielskiej jest publikowana wartość indeksów rodowodowych” – zaznacza PFHBiPM.

Narzędzie to można wykorzystać również do poznania wartości rPF i rIE cielęcia. Jest to przydatne w przypadku bardzo młodych zwierząt, gdy nie nastąpiło jeszcze opublikowanie indeksów rodowodowych, informuje PFHBiPM dodając, że warunkiem poznania wartości jest możliwość ich obliczenia na podstawie informacji o rodzicach, czyli spełnienia kompletu wyżej opisanych wymagań.

Link do kalkulatora rodowodowego zamieszczono na stronie Centrum Genetycznego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.