Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kwestii zniesienia corocznego obowiązku przeprowadzania spisu zwierząt gospodarskich i przekazywania go do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W odpowiedzi na wniosek izb rolniczych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że procedowany jest obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który zakłada likwidację obowiązku przeprowadzania spisu dla posiadaczy bydła.

Obowiązek ten został nałożony na posiadaczy zwierząt gospodarskich w 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2016r., poz. 1605). Skutkowało to koniecznością dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada co najmniej raz na dwanaście miesięcy, jednak nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.