Jak wylicza Zdzisław Łuba, przewodniczący rady powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej, w niektórych przypadkach koszt wyprodukowania litra mleka, włączając łączne zobowiązania wraz z kredytami, dochodzi już do poziomu 2,50 zł/l. Jak podkreśla rozmówca, po wprowadzonych obniżkach, zbliżoną cenę otrzymują już rolnicy.

 

Potrzebna interwencja na ryku mleka

Hodowca mówił o potrzebie reagowania kryzysowego na rynku mleka, poprzez interwencyjny skup mleka w proszku, co by pozwoliło mleczarniom na nieprzerwaną produkcję, pomimo spadku cen artykułów mleczarskich. Przedstawiciel samorządu rolniczego wspominał również o potrzebie uruchomienia niskooprocentowanych kredytów pozwalających sfinansować bieżącą działalność oraz wprowadzenia dla rolników wakacji kredytowych.

Wyznacznikiem cen i trendów na rynku mleka niejednokrotnie była cena mleka przerzutowego. Jak informuje Zdzisław Łuba w niektórych podmiotach stawki za mleko przerzutowe spadły już poniżej 2 zł za litr.