To pierwsze takie wydarzenie zorganizowane przez firmę De Heus, które odbyło się w dwóch lokalizacjach w kraju. Jedno z nich miało miejsce w Jachrance k. Warszawy, gdzie przybyli rolnicy z Mazowsza i okolicznych województw. Na wstępie spotkania Paweł Kasprowicz, kierownik ds. bydła De Heus zaprezentował walizkę zawierającą 1 mln zł, zaznaczając, że jest to kwota jaką mogliby wspólnie zarobić hodowcy obecni na konferencji, gdyby każda z ich krów produkowała o 0,5 kg mleka więcej.

Jednym z ciekawszych wystąpień była prelekcja Łukasza Wyrzykowskiego, dyrektora generalnego IFCN - The Dairy Research Network. Jak podkreślał Wyrzykowski, mleko było i jest i będzie potrzebne, co wynika chociażby z rosnącej liczby ludności na świecie. Niedawno populacja światowa przekroczyła 8 mld osób, a w 2050 r. szacuje się, że będzie to już 10 mld. Przewiduje się jednocześnie, że do 2030 r. podaż będzie pokrywać popyt, jednak później będzie się obserwować niezaspokojenie popytu. W związku z czym można oczekiwać utrzymywania się wysokich cen surowca.

W kolejnej prezentacji Bernard Andrieu z firmy Lallemand wskazywał jak maksymalnie wykorzystać potencjał kiszonek. Jak podkreślał, łatwiej jest zwiększyć ilość zielonki wyprodukowanej z hektara niż zwiększyć ilość hektarów. Konieczne jest również osiągnięcie kompromisu pomiędzy jakością, a ilością zbieranej zielonki. Jako klucz do produkcji perfekcyjnej kiszonki Andrieu wskazywał jak najszybsze osiągnięcie spadku pH, co pozwala na prawidłowy przebieg procesu fermentacji.

O nieoczywistych źródłach oszczędności i zysku w gospodarstwie mówił z kolei Radosław Celiński, specjalista ds. techniczno – inwestycyjnych Agra-Matic De Heus. Celiński wskazywał jakie straty mogą wystąpić na skutek wystąpienia stresu cieplnego. Spadku produkcji o 2 – 3 kg dziennie można jednak uniknąć wykorzystując system chłodzenia krów przy pomocy odpowiednio rozmieszczonych wentylatorów. Ważne jest jednak skontrolowanie prędkości i kierunku przepływu powietrza, aby uniknąć turbulencji i uzyskać liniowy jego przepływ.