Bank nigdy nie powinien był udzielać kredytów hipotecznych na budowę nowych obór, stwierdził adwokat rolników.

Najwyższe kierownictwo Rabobank wiedziało, że należy wprowadzić surowsze przepisy dotyczące kredytów. Rolnicy żądają teraz odszkodowania w wysokości od 100 000 do kilku milionów euro na jednego wnioskodawcę. Narzekający hodowcy bydła mlecznego zbudowali nowe obory w latach 2013–2015. Kwota mleczna w Unii Europejskiej została zniesiona na początku 2015 r., aby rolnicy mogli utrzymywać więcej krów.

Ponieważ stada krów zostały zwiększone również w Holandii, hodowcy bydła mlecznego w 2016 r. wyprodukowali zbyt dużo fosforanów w wyniku dodatkowego obornika. W związku z tym rząd w Hadze wprowadził kontyngent fosforanowy i zbywalne uprawnienia do emisji fosforanu w oparciu o liczbę krów 2 lipca 2015 r.

Według adwokata reprezentującego rolników wszyscy wiedzieli, że problem stanowi nadmiar fosforanu podczas przetwarzania obornika. Od dziesięciu lat wiadomo było, że coś się wydarzy. Dowodzi to, że Rabobank również wiedział, że rolnicy mogą mieć kłopoty.

Bank był zaskoczony pozwem i odrzuca zarzuty. Twierdzi też, że każdy wniosek o finansowanie został zbadany, a przedsiębiorca sam decyduje, czy chce wykorzystać dostępną przestrzeń inwestycyjną.

W poprzednich procesach przeciwko rządowi hodowcy bydła mlecznego przegrali. Sędzia zdecydował, że mogli wiedzieć, że nadejdą surowsze zasady.