FrieslandCampina chce zwiększyć premię za wypas pastwiskowy, co jak twierdzi, ma umożliwić producentom mleka lepsze połączenie z rynkiem. Premia ma zostać zwiększona z 50 euro centów do 1,5 euro za 100 kg mleka.

Jak wskazują statystyki tego rodzaju gratyfikacja przynosi oczekiwane efekty w postaci zwiększenia udziału wypasanych zwierząt. W 2015 roku 77,9 proc. z 12 618 gospodarstw mlecznych zastosowało jakąś formę wypasu pastwiskowego, co stanowi wzrost o 2,5 proc. w porównaniu z 2014 r.

Celem spółdzielni jest jednak wzrost do 81,2 proc. w 2020 r. udziału holenderskich gospodarstw mlecznych, w których stosuje się wypas krów na pastwiskach. Wzrost ten spowoduje powrót dostaw mleka pochodzącego od wypasanych krów do poziomu z 2012 r., przy jednoczesnym wzroście obrotów spółdzielni.

Jak informuje portal AgriLand, przetwórca zapowiada również zniesienie dodatku za wielkość produkcji. Początkowym celem tej premii było utrzymanie określonej liczby dostawców, co było szczególnie atrakcyjne dla dużych gospodarstw mlecznych. Obecne analizy wskazały, że dodatek ten nie służy już dłużej do tego celu. Spółdzielnia planuje też obniżenie płatności sezonowych do 0 euro, ponieważ większość rolników nie bierze ich pod uwagę w prowadzeniu swojej działalności.