Straty związane z występowaniem w stadzie wirusowych chorób IBR/IPV oraz BVD/MD związane są z powikłaniami jakie te choroby wywołują, a należą do nich głównie: poronienia, zakażenia dróg oddechowych, zakażenia układu rozrodczego, problemy z rozrodem, obniżone przyrosty oraz zmniejszone wydajności mleczne.

Jak przekonuje dr. Marcin Gołębiewski z SGGW podczas Forum „Zdrowa Krowa” – status zdrowotny stada ma ogromny wpływ na produkcyjność krów. Nie jest to bowiem jedynie obniżenie wydajności, lecz odnosi się zarówno do potencjału produkcyjnego zwierząt (który pozostaje niewykorzystany), a także na ich długowieczności (co znacząco wpływa na wydajność życiową).

U krów objętych programem „Zdrowa Krowa” z pozytywnym wynikiem testu na obecność IBR odnotowano niższą wydajność życiową mleka, co w przypadku krów pochodzących z Polski przynosi stratę sięgającą blisko 10 tys. zł. W przypadku zaś krów pochodzących z importu straty te znacznie przekraczają 20 tys. zł. – wyjaśnia dr Gołębiewski.

Celowo zaznaczone zostały zwierzęta pochodzące z importu, gdyż ich wprowadzenie do polskich ma na celu zwiększenie potencjału produkcyjnego i jest to obarczone znaczącym kosztem, który rolnicy ponoszą na ich zakup. Krowy te posiadały znacząco wyższy potencjał produkcyjny, jednocześnie w bardziej wyraźny sposób reagowały na zakażenie IBR.

Program „Zdrowa Krowa” to wymiana doświadczeń między ekspertami, a hodowcami bydła mlecznego. Inicjatorem programu jest SM Spomlek z Radzynia Podlaskiego, częścią naukową zajmują się zaś pracownicy SGGW, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.