Światowa organizacja sektora mlecznego zakłada, że rolnicy zareagują na obniżenie ceny mleka poprzez ograniczenie produkcji, co będzie miało wpływ na kształtowanie się ceny w tym roku.

Silny wzrost produkcji mleka został odnotowany na kluczowych rynkach w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. Unijna produkcja była o 5,1 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W USA wzrost produkcji wyniósł 1,7 proc.
Według prognoz IDF produkcja mleka tym roku osiągnie wzrost o 2 proc., co wynikać będzie m.in. z niższych cen.

Międzynarodowe prognozy szacują, że w 2050 roku liczba ludności wynosić będzie ok. 9 miliardów mieszkańców, co oznaczać będzie zwiększone zapotrzebowanie na żywność w nadchodzących dziesięcioleciach. Według OECD / FAO w latach 2014-2023, średnia spożycia przetworów mlecznych na świecie powinno wzrosnąć o 13,7 proc.

IDF zakłada, że zakończenie systemu kwotowania w 2015 r. roku nie będzie miało znaczącego wpływu na całkowitą produkcję mleka w UE. Może to prowadzić do dalszej koncentracji produkcji mleka w niektórych krajach.

IDF oczekuje wzrostu eksportu produktów mleczarskich w Nowej Zelandii, na który przeznaczana jest większość produkcji. Prognozowany jest również rozwój branży mleczarskiej w Indiach, które według IDF typowane są w przyszłości na największego producenta mleka, prześcigając tym samym UE. Tu z kolei większość wyprodukowanego mleka zużywana jest postaci surowej.