Według raportu Instytutu w Kilonii w marcu 2021 r. wartość surowca osiągnęła 35,7 centów za kilogram mleka (4,0 proc. tłuszczu, 3,4 proc. białka, netto, loco gospodarstwo). W efekcie wartość surowca wzrosła o 2,8 centa na kilogram mleka w porównaniu z wartością z poprzedniego miesiąca. Odpowiada to wzrostowi o 8,5 procent w porównaniu do lutego 2021 roku.

Wzrost wartości surowców wynika z lepszego wykorzystania masła i jednocześnie odtłuszczonego mleka w marcu 2021 roku. Obliczenie oparto na średnich cenach masła 397,3 euro / 100 kg (+ 45,2 euro / 100 kg w porównaniu z poprzednim miesiącem) i odtłuszczonego mleka w proszku 242,0 euro / 100 kg (+ 6,9 euro / 100 kg w poprzednim miesiącu).

Średnia cena sprzedaży masła wzrosła o ponad 13 procent, a odtłuszczonego mleka w proszku o prawie trzy procent. Oprócz lepszych cen odtłuszczonego mleka w proszku, wzrost ceny mleka wynikał przede wszystkim ze znacznego wzrostu zawartości tłuszczu mlecznego.

W porównaniu z tym samym miesiącem w marcu 2020 roku (32,10 centów / kg) wartość KRW jest obecnie wyższa o 3,6 centa za kilogram w marcu 2021 roku. Na przełomie 2019 i 2020 roku, przed rozpoczęciem pandemii koronowej, wartość surowcowa mleka mogła wykazać wartość zbliżoną do marca. Późniejsze ograniczenia miały decydujący wpływ na rozwój rynku.

Obecna sytuacja  stwarza bardzo przyjazną bazę rynkową. Ponadto krajowe i światowe rynki mleka oferują dobre możliwości recyklingu tłuszczu mlecznego i białka mleka, tak, więc wartość surowca może do połowy roku powrócić do 40 centów.