Nasuwa się pytanie: a ile czasu krowa odpoczywa? Okazuje się, że krowy w ciągu doby spędzają w pozycji leżącej ok. 12 – 14 godzin. Należy mieć świadomość, że jest to preferowana pozycja do procesu przeżuwania przez zwierzęta. Okres odpoczynku w pozycji leżącej jest w związku z tym mocno powiązany z wydajnością mleczną krów.

Dlatego tak dużo mówi się w ostatnim czasie na temat dobrostanu . Należy bowiem stworzyć zwierzętom takie warunki, aby chętnie zajmowały pozycję leżącą i aby okres ten był możliwie długi.

Jeżeli legowiska nie spełniają należytych warunków dobrostanu, okres odpoczynku mlecznic będzie ulegał skróceniu. Może to wynikać, np. ze zbyt twardych mat legowiskowych, powodujących odgniecenia i otarcia. Podobne objawy mogą powodować zbyt krótkie stanowiska. Czasem może to nawet być zanieczyszczone legowisko, na którym zbyt rzadko wymieniana jest ściółka.

W zachowaniach behawioralnych bydła odpoczynek w formie leżenia ma wyższy priorytet niż nawet pobieranie paszy, stąd tak ważne jest zapewnienie dostatecznej wygody zwierzętom.

Podczas leżenia odbywają się dwie podstawowe czynności – sen i przeżuwanie. Krowy mleczne na przeżuwanie poświęcają od 7 do 10 godzin na dobę, a na sen zaledwie ok. 3 – 4 godzin. Czas ten ulega skróceniu w niekomfortowych warunkach do wypoczynku.

Wydłużenie czasu spędzanego w pozycji leżącej wpływa również na ograniczenie występowania kulawizn, a także na zwiększenie przepływu krwi do wymion. Badania naukowe dowodzą, że wzrost długości czasu leżenia u krów mlecznych na dobę o 1 godzinę powoduje zwiększenie ich dobowej wydajności mleka nawet o 1 kg.